Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Uitvoeringen:
A - D - E - G
E: geborduurd met zilverdraad
1 - 11 R.I.
E.
Bataljon Margriet
Opgericht op 12 juli 1945  te Harderwijk                   

Vertrek naar Engeland op 17 oktober 1945 ( Aldershot/Wokingham)
Vertrek naar Indië op 28 oktober 1945 a/b "Nieuw Amsterdam"         
Aankomst op Malakka  20 november 1945  (Soengei Patani)               
Aankomst in Indië op 09 maart 1946  Batavia     
               
Toegevoegd aan T.T.C. West-Java, T.T.C. Midden-Java, ingedeeld gij U-Brigade, W-Brigade (B-Divisie)         
 
Actiegebied(en):      Batavia, Tjiandjoer, Semarang, Cheribon,
                             Tjiamis, Tasikmalja, Tjikatomas          
Commandant:         Maj. B.H. Doppen,    12-07-1945/    -10-1945
                             Maj. KNIL Baden,         -10-1945/    -07-1946
                             Lt.Kol J.J.A. Boers,       -07-1946/06-12-1947 (gesneuveld)
                             Maj. R.F. Schill,        13-12-1947/07-06-1948

Gerepatrieerd:         14-05-1948 a/b "Waterman"                
                             07-06-1948 aankomst Rotterdam   
       
Omgekomen:          33 man                   


Literatuur:
- P. Pothof, De marsroute van 1-11 R.I. (1995)
  Eigen uitgave
Het batalon verbleef vanaf haar oprichting 12 juli 1945 tot oktober 1945 in de Margriet kazerne te Harderwijk (later en tot 1995 de Willem Frederik George kazerne). Het bataljon koos de naam van haar legeringsplaats als embleem waarmee tevens de verbondenheid met het Koninklijk Huis werd uitgebeeld
D.
A.