Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Uitvoeringen:
B - D - G
B: uit zilver geslagen
G: alleen gevleugelde dolk (als petembleem)De gevleugelde dolk, met OVW, symboliseert de verovering
van Djocja vanuit de lucht

Het betreft een OVW eenheid
Het personeel van dit bataljon was afkomstig van de laatste vijf O.V.W.-bataljons: 5(9)-R.S., 2-3 R.I., 3(7)-3 R.I., 2-9 R.I. en 2-12 R.I. die na aankomst in Indië werden opgesplitst over de reeds aanwezige O.V.W.-bataljons. Toen deze oudere bataljons repatrieerden werden uit de genoemde vijf bataljons afkomstige militairen samengevoegd tot drie bataljons.
Deze werden eerst X-, Y-, en Z-bataljons genoemd (22 mei 1948) maar op 1 juli 1948 omgedoopt tot 1-, 2-, en 3-15 R.I.

Deze bataljons werden 'Blijvertjes' genoemd, zo ook 1-15 R.I. dat op 23 september 1948 scheep zou gaan, maar in verband met de naderende Tweede Politionele Actie niet vertrok (hoewel de bagage reeds aan boord was). Zij vertrokken pas op 27 april 1949, ruim negen maanden later dus...


Een uitzonderlijke variant: in plaats van zilver- en gouddraad is voor dit exemplaar wit en geel garen gebruikt.
1 - 15 R.I.

Bijnaam:
'De Blijvertjes'
Handgeschilderde metalen plaat, volgens overlevering, bevestigd heeft gezeten aan de jeep van de commandant van het bataljon Overste Scheers. Afmeting 20 x 20.5 cm
1-15 RI is in wezen de eerste Luchtmobiele eenheid in de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht. Tijdens de Tweede Politionele Actie (Operatie Kraai)werd het bataljon namelijk per DC-2 naar de luchthaven van Djokja vervoerd nadat de para's deze hadden veroverd. De 'gevleugelde dolk', als bewijs van deze inzet, wordt thans met veel gevoel voor traditie, als embleem gevoerd binnen 11 Luchtmobiele Brigade.
Res. Lt.-Kol. Scheers BC 1-15 RI
(was cc bij 2-1 RI)
Opgericht op 01 juni1948 te Oengaran                    
                                                            
Toegevoegd aan T.T.C. Midden-Java, ingedeeld bij Tr.Co. Semarng,
T-Brigade                         
 
Actiegebied(en):
Oengaran, Jogjakarta, Kalioerang, Bantoel, Sentolo,
Gamping, Moentilan                                  
                                                             
Commandant:
Maj. H.M. Koerselman  01-06-1948/15-07-1948
Lt.Kol J.F. Scheers       15-07-1948/26-07-1949
                                                            
Gerepatrieerd:
02-07-1949 a/b "Zuiderkruis"              
26-07-1949 aankomst Nederland             
                                                            
Omgekomen:
24 man                                    
                              
Literatuur
- Het blijvertje
- Ordner met afschriften en bevelen 1-15 R.I.                   


Koperen ´straatnamen´ 1.15 RI