Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Uitvoering:
Alleen metalen dienstverstrekking (A).

Het mouwembleem, waarvan het ontwerp specifiek is voor GVC's, is ontstaan uit het eerder ingevoerde voertuigembleem en ontworpen door wnd-c Kap. Muller.
Ingevoerd najaar 1948 te Midden-Sumatra

Categorie: dpln lichting 1947
14e Genie Veldcie KL
'Handtekening' van de 14e bij een door hen gebouwde Baileybrug, Noord-Sumatra
Herinneringsboek, samengesteld door diverse leden van de compagnie onder redactie van Ir M. Muller, reserve kapitein der genie en P. van den Roovaart, reserve 1e luitenant der genie.