Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Alleen metalen dienstverstrekking (A)

De 18e cie LGT loste de 16e cie LGT af die in juni 1948 naar Nederland terugkeerde. Dit komt tot uitdrukking in het embleem waarin links boven het symbool van de 16e cie is overgenomen. In embleem als geheel geeft aan dat de cie een taak vervulde vanuit Nederland in Indie. De rode balk staat symbool voor het vertrek uit Nederland over zee (de Rode Zee). Tevens zijn in het embleem de nationale kleuren verwerkt.
18e Cie. Leger
genietroepen
KL