Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Uitvoeringen:
A - D - E
E: niet opgenomen in het overzicht Cats/Van Ekeris, mogelijk een eigen aanmaak, kleiner in afmeting en v.v. gouddraad omlijning


Blauw/wit waren de kleuren die al voor de oorlog werden gebruikt voor de onderscheidingsvlaggen van de artillerie KNIL
Ingevoerd in 1946 op Balikpapan.

1e Reg.
Mobiele Art.
KNIL
Op 10 januari 1946 werd te Balikpapan het Depot Veldartillerie opgericht met personeel dat was  teruggekeerd uit Japanse krijgsgevangenschap. Na een korte training werd op 10 maart 1946 het 1e Regiment Mobiele Artillerie dat hieruit voortkwam opgericht. Dit Regiment bestond uit drie afdelingen t.w. 1 AVA, 2 AVA en 3 AVA met ieder een staf en twee batterijen bestaande uit vier en soms drie stukken. De batterijen waren doorlopend genummerd 1 t/m 6. Het personeel, toen nog behorend tot het 1e Reg.Mob. Art. droeg als badge een blauw-wit schildje met een oranje “1”.
Het regimentsverband werd op 8 juni 1946 opgeheven toen de drie afdelingen op Java zo verspreid opereerden dat van een centrale leiding geen sprake kon zijn.