Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Hoogst twijfelachtig of dit embleem ook daadwerkelijk als mouwembleem is aangemaakt. Het enige tastbare bewijs van het bestaan hiervan vinden we op een oorkonde van de U-Brigade met daarop de onder haar dienende onderdelen, waaronder die van het 3e pel. 25 cie AAT.

Heel goed mogelijk dat het embleem als voertuig embleem heeft gediend, helaas ontbreekt foto materiaal om dit te onderbouwen.

Het vermoeden is dat de samenstellers van het Overzicht Mouwemblemen Nederlands-Indie 1945 t/m 1950, de heren Cats en Van Ekeris, er min of meer vanuit zijn gegaan dat een 25 Cie AAT moet hebben bestaan, hiervoor het 'bewijs' hebben gevonden in deze oorkonde en vervolgens het embleem, welliswaar met een vraagteken aangaande de uitvoering(en), hebben opgenomen in het overzicht (onder nummer 173)
25e Cie
AAT
3e Pel
KNIL