Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Uitvoeringen:
A - C - D - G

Helaas is de tekst wat vaag geworden maar in dit nummer van de 4-11 R.I. Bataljonscourant (1e jaargang No. 12) van 20 april 1948 wordt melding gemaakt van het bekroonde ontwerp voor een bataljons-embleem, ingezonden door S.M.I. Mierop van 4-4-11 R.I.
 


'Dit embleem zal zeer binnenkort verkrijgbaar zijn bij de R.A.O. in metalen uitvoering met dwarsspeld tegen de prijs van fl 3,25
Het embleem symboliseert 4-11 R.I. in de Indische Tokeh en wel hierom, aangezien de tokeh overal te velde verscheen in de bivaks van 4-11. Mits men hem met rust laat, doet hij niemand kwaad in de dierenwereld. Wordt echter de veiligheid belaagd, dan bijt hij agressief toe..... zo ook 4-11 R.I. bij de handhaving van orde en rust in hun gebied.'
 


Op de volgende twee pagina's van dit nummer van de bataljonscourant staan nog 16 ontwerpen, daaruit blijkt wel hoe groot de belangstelling was voor het ontwerpen van een bataljons embleem.
4 - 11 R.I.
Opgericht: 13-01-1947 te Roermond/Blerick
Categorie:   dpln lichting 1946           
Onderdeel van: D-Divisie "Palmboom                     
Vertrek Indië:   05-02-1947 a/b "Johan van Oldebarneveldt"   
Aankomst Indië:      05-03-1947 te Batavia                     
Toegevoegd aan:     T.T.C. West-Java, T.T.C. Midden-Java        
Ingedeeld bij:   Baco Batavia, V-Brigade, W-Brigade        
Actiegebied(en):      Batavia, Tangerang, Poerwokerto, Keboemen,
                             Poerworedjo, Adjibarang, Ketaggoeng, Blora
Commandant:   Lt.Kol J. Geerts, 13-01-1947/31-12-1948
     Lt.Kol J.J.F. Janssen, 31-12-1948/17-03-1950
Gerepatrieerd: 16-02-1950 a/b "Kota Inten"               
   17-03-1950 aankomst Rotterdam             
Omgekomen:  42 man                                    
Bijnaam:    de "Tokehs"   
 
Bataljonsorgaan:
Bataljonskrant 
4-11 R.I.