Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Uitvoeringen:
B: zware geëmailleerde uitvoering
C: klein metalen uitvoering, handbeschilderd,
   niet opgenomen in het Overzicht Cats/Van Ekeris

Categorie: bewakingsbataljon van de lichting 1946/II, behorende bij de 2e Divisie.
Ingevoerd bij terugkeer van het Bataljon uit Indonesie (22-02-1950) en is dus nooit in Indië gedragen.

Het klaverblad van vier symboliseert het cijfer 4 (4e Bat van 5 R.I.). De X onder het schild duidt erop dat het bataljon in Indië tot de X-Brigade behoorde.

Het bataljon werd na enige tijd in Indië, een gevechtsbataljon (een tircie werd vervangen door een ostcie), sindsdien vervulde het bataljon een gevechtstaak i.p.v. een bewakingstaak. Hierdoor ontstond de behoefte aan een eigen mouwembleem. Het voorheen gedragen BT-embleem heeft overigens weinig waardering bij de troep gevonden omdat het hun min of meer bestempelde als een soort 2e rangs soldaten. De uiteindelijke invoering van het embleem is door vertraging in de aanmaak, sterk verlaat. De bijnaam 'Klaverblad-bataljon' zal dus ook pas na aankomst in Nederland zijn ontstaan.

Gedenkboek.
4 - 5 R.I.