Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Uitvoeringen:
A & C

Het bataljon werd opgeleid in de Tapijnkazerne te Maastricht en bestond voor een groot deel uit Limburgers. Zij kozen als bijnaam 'de Bokkerijders', afgeleid van de Valkenburgse bokkerijders. Dit was een bende uit de achtiende eeuw, waarvan de bevolking beweerde dat zij zich op bokken verplaatsten. Het embleem vertoont daarom een bok in zijaanzicht.
Het gebruik van het embleem anders dan op de mouw.
Een bren-carrier van 4-6 R.I. waarvan de rupsband is
weggeslagen door de explosie van een mijn.
4 - 6 R.I.
Commandanten 4-6 RI:
Res. Lt-Kol. G.G. Wolthuis, tot 27-11-1948
Res. Maj. J.W. Bernhardi (wnd), tot 15-12-1948
Kapt. W.J.M. Boumans (wnd), tot 16-03-1949
Res. Maj. J.F.C. Timmer (wnd), tot 09-08-1949
Res. Lt.-Kol. J.W. Bernhardi, tot 15-09-1949 (met ziekteverlof)
Kapt. W.J.M. Boumans, aanvankelijk wnd., vanaf 01-12-1949 definitief BC