Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Uitvoeringen:
A - C - D
D: wordt niet vermeld in het
overzicht Cats/Ekeris.

Ingevoerd:
1949 per Bat. Order die het dragen op de
khaki-uniform verplicht stelde

Ontworpen door Luitenant P.J. Sieben


Het 425e Bataljon Infanterie (6-6 R.I.) koos een trekvogel als symbool  vanwege  de vele verplaatsingen van het bataljon gedurende het verblijf op Midden-Java 1949-1950 (het bataljon verbleef nooit meer dan vier weken op één plaats). De kleuren rood/wit zijn gekozen uit het stadswapen van Maastricht; het 425e bataljon bestond namelijk grotendeels uit Limburgers.d
6-6 R.I.
(425 B.I.)

Vier en een kwart