Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Uitvoeringen:
A - B - C
B: met opschrift "43 VERB" en afbeelding als 183

Categorie : dpln lichting 1949-I (43 ZIB - H-Brigade)

De inlander met tong-tong is specifiek voor het inheemse verbindingssysteem en symboliseert de taak der verbindingsdienst in Indie. Wit/blauw zijn de specifieke kleuren van de verbindings-dienst.

Na de souvereiniteitsoverdracht in december 1949 werd de 43e ZIBVA niet meer als zodanig aangeduid maar slechts als 43e Verbindingsafdeling. Er is toen een schild ingevoerd als voor 42e ZIBVA met aanduiding 43-VERB. (en dus niet 43e ZIBVA). Het oude schildje verloor hierdoor zijn bestaansrecht en mocht zelfs, naar het schijnt, ook niet meer gedragen worden.
43e Zelfstandige Infanterie Brigade Verbindings Afdeling
KL