Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Uitvoeringen:
A - B - C
4e Cie A.A.T.
KL
Opgericht najaar 1945
 
Vertrek  Indië op 30-04-1946 a/b "Sibajak"
 
Aankomst Indië op 30-05-1946 Batavia
 
Toegevoegd aan 
T.T.C West - Java, T.T.C Midden - Java
 
Ingedeeld bij B - Divisie, V - Brigade
 
Actiegebied(en)   
Bandoeng, Poerbalingga, Solo
 
Commandant: majoor R.J. Vermeulen
 
Gerepatrieerd      
15-06-1949 a/b "Kota Inten"
18-07-1949 aankomst Rotterdam
                              
Omgekomen: 6  man