Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
4e Eskadron
Pantserwagens KL
Uitvoeringen:
Alleen stoffen dienstverstrekking

Dit onderdeel was geadopteerd door de Vereniging tot Vrijwillige Oefening in den Wapenhandel 'Pro Patria'  van het Leidse studentencorps. Op 3 december 1946 ontving de commandant, ritmeester De Jonge, een fraai smeedwerk als adoptiegeschenk, de twee gekruisde sleutels van het stadswapen.  Dit symbool werd vervolgens het eskadronsembleem

In het geweldige boekwerk 'Mijn ruiters' van Jhr mr M.W.C. de Jonge, wordt beschreven hoe het eskadron haar embleem verkreeg. De Jonge beschrijft echter alleen het feit dat het embleem vervolgens in rood op wit op de pantserwagens werd aangebracht. Er bestaan twijfels of dit embleem dan ook daadwerkelijk is gedragen als mouwembleem,  wellicht zou het uitsluitend op voertuigen zijn geschilderd.

Hierboven echter een stoffen exemplaar, er zouden zelfs twee varianten van bekend zijn.
Op bladzijde 23 van 'Belevenissen van een stormpionier van het 4e Eskadron Pantserwagens' van Gerard van de Laak is ook een huzaar zichtbaar met een stoffen mouwembleem dat sterke gelijkenis vertoond met het bovenstaande embleem.
Aanbevolen literatuur:
- Belevenissen van een stormpionier van het 4e Eskadron Pantserwagens, door G. van de Laak
- Mijn ruiters, door M.W.C. de Jonge, Den Haag 2008 (ISBN 978-90-813542-1-9)

Collectie Frans Scalé