Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Uitvoeringen:
A en C
 
Ingevoerd mei 1948.
Het afgebeelde damhert is de mascotte van het bataljon dat door het Limburgse dorp Tegelen, dat het bataljon adopteerde, bij vertrek naar Indië werd aangeboden. 
Tijdens de 2e politionele actie rukte 5-11 R.I. op onder de code naam 'Colonne-damhert'
5 - 11 R.I.
Opgericht:              02-07-1947 te Roermond/Venlo 
Categorie:              dpln. lichting 1947 (3e Divisie)           
Onderdeel van:       E-Divisie "Drietand"                    
Vertrek Indië:         28-02-1948 a/b "Volendam"                 
Aankomst Indië:     26-03-1948 Belawan, Medan                 
Toegevoegd aan:    T.T.C. Noord-Sumatra                       
Ingedeeld bij:         Z-Brigade                               
Actiegebied(en):     Siantar, Porsea, Balige, Siborong-borong, 
                            Tandjoeng Poera,Sibolangit, Bindjei       
Commandant:        Maj. Bakker 02-07-1947/15-11-1947
                            Maj. W. Sierksma 15-11-1947/   06-1949
                            Lt.Kol H.A.W. Rötgers 06-1949/26-05-1950
Gerepatrieerd:        03-05-1950 a/b "General Sturgis"          
                            26-05-1950 aankomst Rotterdam             
Omgekomen:         12 man                                    
 
Herinneringsbord 1e cie 5-11 R.I. Deze compagnie, gelegerd op Sumatra, had de bijnaam 'De Duiveltjes'. De afkorting SOK staat voor Sumatra's oost kust, Tapanuli is de landstreek waar zij aktief waren. Waarschijnlijk direct bij thuiskomst uitgereikt
Res. luit.-kolonel H.A.W. Rotgers, commandant van 5-11 RI
Bron: Gedenkboek 5-11 RI