Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Uitvoeringen:
A en C
 
Het 7e Regiment Infanterie heeft van ouds het garnizoen te Amsterdam gehad. Dit is door het 5e bataljon tot uitdrukking gebracht, waarmee het echter niet wil aangeven dat het personeel uitsluitend uit Amsterdammers bestond (i.t.t. 2-7 RI).
 
Categorie: dpln lichting 1947  (3e Divisie)
5 - 7 R.I.