Alleen metalen dienstverstrekking (A)

De 1e compagnie van het 5e Bataljon Garde Fuseliers Prinses Irene lag in 1948 te Loeboek Aloeng (Midden Sumatra) waar aan de andere kant van de status quo-lijn het TNI bataljon Benteng Poetih verbleef. Volgens de Indische overlevering vreest deze witte buffel slechts de zwarte panter. Reden waarom de Prinses Irene mannen een zwarte panter, aanvallend over de status-quolijn, als hun embleem kozen
Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
5e Bataljon
Garde Prinses Irene