Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Alleen stoffen dienstverstrekking (D).Categorie: dpln lichting 1948 II (42 ZIB - G Brigade)

Ontworpen door 2e Luitenant M. Gerbenzon
Ingevoerd in 1950

426e B.I. (6-4 R.I.) werd na aankomst in Indie in 1949 naar Djocjakarta en omgeving verplaatst, ter aflossing van het OVW-Bataljon 1-15 R.I.
Het Bataljon koos als teken voor het verblijf te Djocja een mouwembleem met de boeroeng marak (of ook wel Garoeda), een dubbelkoppige pauw, een van de symbolen van de sultan van Djokja. De ster symbolissert het bataljon, de kometenstaarten de beschermende paraplu boven de stad. De vorm en hoofdkleur (zwart) zijn gekozen omdat dit schild op afstand overeenkomst zou hebben met dat van 1-15 RI. men had nl in het desbetreffende gebied een heilig respect voor laatstgenoemd wapenschild.
6 - 4 R.I.
426 B.I.
Variatie, voor de veren is i.p.v. goud- en zilverdraad,  gekleurde zijde gebruikt.