Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
7e Cie A.A.T. KL
Uitvoeringen:
A - B - C - D
B: uit aluminium

b.
Opgericht najaar 1945 (OVW'ers)
 
Vertrek Indië op 30-04-1946 a/b "Sibajak"
 
Aankomst Indië op 30-05-1946 Batavia
 
Toegevoegd aan T.T.C West-Java, T.T.C Midden-Java
 
Ingedeeld bij B - Divisie, W - Brigade, V - Brigade
 
Actiegebied(en)   
Batavia, Bandoeng, Semarang, Solo, Jogjakarta, Pekalongan, Cheribon, Soemedang
 
Commandant: majoor Zuiderend
 
Gerepatrieerd      
15-06-1949 a/b "Kota Inten"
18-07-1949 aankomst Rotterdam
 
Omgekomen: 4 man
 
Bijnaam: "de Melkmeisjes" 
 


Variatie (blauwe i.p.v. bruine blouse)

Collectie F. van Dreumel