Het Depot
Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950

De samensteller van deze site heeft reeds geruime tijd een sterke belangstelling voor onze strijdmacht in het voormalig Nederlands Indië, met name in de periode 1945 tot en met 1950.

Deze belangstelling heeft inmiddels geleid tot een uitgebreide verzameling van allerlei items met betrekking tot die strijdmacht in deze periode.  De verzameldrift beperkt zich tot niets. In de collectie bevinden zich zowel  emblemen, in alle mogelijke variaties, als wings, hoofddeksels, uniformen en uitrustingsstukken, foto's, periodieken en vele (gedenk-)boeken. Gelukkig kan de collectie met kleine regelmaat verder worden uitgebreid.
Vanzelfsprekend zoek ik nog vele zaken, waaronder nog een aantal mouw-emblemen, zowel in metaal als in stof. Mocht u nog in het bezit zijn van dergelijke militaria houd ik mij vanzelfsprekend van harte aanbevolen !

Het instandhouden van de collectie en het in de lucht houden van de site zijn kostbare zaken, maar de hobby, in mijn geval een passie, mag geld kosten, geen enkel probleem. Mocht u echter dit werk op een financiële wijze willen ondersteunen ben ik u daar bijzonder erkentelijk voor. Uw vrijwillige bijdrage kan worden overgemaakt naar rekening NL69 INGB 0679 6188 99 t.n.v. W. Bak te Purmerend o.v.v. 'Bijdrage Het Vergeten Leger'


Met vriendelijke groet!
Wim Bak jr.


  Met grote erkentelijkheid bijdragen mogen ontvangen van:

  Dhr. W. Bak sr.
  Mw. B. Lakerveld
  Dhr. W.D.H.Lange
  Dhr. W. Segeler
  Dhr. K. de Wit
  Mw. F.A.G. van der Zee
  Dhr. C. van Vliet
  Dhr. B. de Leeuw
  Mw. A. de WijnTerug naar
START PAGINA
Verder naar
FOTOGALERIJ