Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Uitvoeringen:
A - B - D - E - F - G
B en E in paren

Ingevoerd: bij beschikking Legercom. 1603/GS/35 d.d. 07 augustus 1946

Het KNIL bataljon Infanterie V ontving spoedig na oprichting eind 1945 te Bandoeng van de tegenstanders de scheldnaam Anding NICA (andjing is Maleis voor de onreine hond, NICA was de naam van het terugkerend Nederlands-Indische Gouvernement: Netherlands-Indies Civil Administration). Infanterie V koos de scheldnaam echter tot erenaam hetgeen tot uitdrukking werd gebracht in het mouwembleem.
Ontworpen door sold. E.C.E. Amade

Infanterie V
Bat. Andjing NICA
F.
Opereerde onder TTC West Java onder W Brigade
02-12-'45: oprichting te Bandoeng uit ex POW personeel door Kapitein KNIL J.C. Pasqua. Het bataljon werd geformeerd in het voormalige KMA gebouw te Bandoeng.
23-12-'45 en 18-01-'46: versterking met twee tircien (in deze tijd tevens oprichting van een Ostcie on Tjimahi).
Juni '46: aanduiding cien gewijzigd in A t/m D cie.

De compagnien van Inf. V droegen gekleurde dassen t.w.:
1e Cie: groen (Europeanen),
2e Cie: rood (als eerste Cie met deze das onderscheiden/Ambonezen),
3e Cie: blauw (gemende Cie)
4e Cie: zwart (Timorezen)
Sld. KNIL Bernardus, Batavia maart 1948
Op 22 dec 1948 bereikte het "Andjing-NICA" bataljon KNIL het opmarsdoel Magelang. Bij het zuiveren van de stad werd een gedeserteerde Japanner Watanabe aangetroffen en in ver-zekerde bewaring gesteld.
Midden-Java, 2e pol. actie.
Aldus persbericht op de achterzijde van de foto.
Infanterie Bataljon V Andjing NICA, 2e Cie (rode dassen)