Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Uitvoeringen:
A - B - D
B: met tekst ANDJING NICA ITAM
D: in paren

Het embleem werd tot 1949 (niet officieel erkend) gedragen. Naar aanleiding van een brief van KMG/Staf verzocht de majoor KNIL Van Swieten om officiele toestemming. Hierover werd gunstig geadviseerd door de TTC Semerang en TTC Midden-Java. Als gevolg van dit verzoek werd niet alleen het embleem toegestaan maar ook de benaming veranderd in Bataljon Infanterie XXV waarmee het onderdeel officieel van bewakings- tot gevechtseenheid was verheven.

De KNIL troepen werden door de republikeinse propaganda in de regel aangeduid als Andjing NICA (i.e. NICA honden). Doordat Bewakingsbat. V echter grotendeels uit inheemse militairen bestond, voegde men hier het woord ´itam´ aan toe, d.w.z. ´zwarte NICA honden´. Dit werd door de leden van het bataljon van scheldnaam tot erenaam verheven en als gevolg hiervan werd een zwarte hondenkop op de mouw gedragen
Bewakings
bataljon V

Andjing NICA itam