Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indie 1945-1950
Uitvoeringen:
A -  C - D - E - F - G
D is het oorspronkelijke embleem
D
L.I.B. 1-5 R.I.

Utrechts Bataljon
De Boeaja's
Op 15 september 1945 werd te Wezep het bataljon 1-5 R.I. opgericht uit het personeel der Binnenlandse Strijdkrachten Gewest Utrecht waardoor dit onderdeel de naam kreeg 'Utrechts Bataljon" . Tot op Malakka voerde het bataljon geen embleem totdat er sprake was dat het te Soerabaya zou worden ingezet (de krokodillenstad), het bataljon koos daarom de krokodil als embleem. De krokodil of boeaja is het symbool van stoutmoedigheid; in de Indische betekenis ook wel een deugniet die je goed in de gaten moet houden.

De uitvoering van Malakka is van stof, met groene rand  (D) op Java verscheen later het ovale schild met oranje rand.
Zie het gedenkboek pagina 26

Gedenkboek:
Gedenkboek 15 R.I.

Bataljonskrant:
De Boeaja's
Opgericht:              15-09-1945 Wezep
Vertrek Engeland:    08-11-1945 Aldershot                    
Vertrek Indië:         25-11-1945 a/b "Johan van Oldebarneveldt"
Aankomst Malakka: 29-12-1945 Ipoh (Tigerlane camp)        
Aankomst Indië:     03-04-1946 Batavia                      
Toegevoegd aan:    T.T.C. West-Java, T.T.C. Midden-Java      
Ingedeeld bij:         V-Brigade (B-divisie)                  
Actiegebied(en):     Tjimahi, Bandoeng, Poerwokerto            
Commandant:         Kap. J.L. Zegers, 15-09-1945/05-11-1945
    Maj. C.G. van Mourik, 05-11-1945/16-12-1945
    Kap. van der Eyck, 16-12-1945/28-02-1946
    Maj. H. Sjouke, 28-02-1946/17-07-1946
    Lt.Kol J.J.A. Beaumont 17-07-1946/03-07-1948
Gerepatrieerd:        31-05-1948 a/b "Kota Baroe"              
    03-07-1948 aankomst Rotterdam            
Omgekomen:         31 man   


Illegale artillerie.
Gezien het feit dat de afdeling artillerie, ingedeeld bij de V-brigade (5 AVA) niet de beschikking had over geschut, 'pelopperde' de infanteristen van 1-5 RI een batterij van drie stukken bij elkaar van 7.5cm veldgeschut dat bij het KNIL in 1911 was ingevoerd en hebben dat vervolgens ingezet als bataljons-artillerie.
E