Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Uitvoeringen:
A & C
C: met aanduiding 'CIE. M.U.'
Cie. Mechanische
Uitrusting
KNIL/KL
Ingevoerd, voorjaar 1950

Omdat het embleem pas laat werd ingevoerd zijn de reeds naar huis terug gekeerde OVW'ers niet voorzien van het embleem.