Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Uitvoeringen:
A en E
E: geheel afwijkende uitvoering

Luchtvaarttroepen waren de grondtroepen van de luchtmacht met als doel de beveiliging van vliegvelden, luchtmacht-installaties en hoofdkwartieren.

Het personeel van de LVT droeg een leger/veldtenue met RAF/blauwe baret en idem onderscheidingstekens.
De volgende luchtvaarttroepen, ondergebracht in compagniëen, zijn naar Indië gezonden:
Commando
Luchtvaarttroepen
Gedenkboek:
Soldaten langs de strip
1e, 2e en 3e cie LVT op 28-08-1947, teruggekeerd maart 1950
4e cie LVT op 10-09-1947.
De cien werden meestal pelotonsgewijs op de aanwezige vliegvelden geplaatst
Interessante set schouder-passanten van een kolonel van de Luchtstrijdkrachten, Nederlandse aanmaak,model van na 1948 waarbij, door materiaal schaarste, t.b.v. de balk gebruik is gemaakt van oude NSB voorraad. De balk is namelijk niet militair en identiek aan de balken zoals bijvoorbeeld gebruikt voor de ´Konstabel´ rangen van de WA.
Set schouderpassanten van een sergeant van de Luchtstrijdkrachten, Indische aanmaak (stof met visgraad motief, het zgn. Heringbone twill). De metalen strips van de sergeant-strepen zijn ogenschijnlijk ook eigen aanmaak.