Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indie 1945-1950
Aantal pagina's: 280
Gebonden
Geillustreerd met foto's
Vermelding van gestorven en gesneuvelde militairen
Voorzien van verklaring van gebruikte afkortingen
Voorzien van kaart van inzet-gebied (Oost-Java en Madoera)

Voorwoord van Luitenant-Kolonel J. Hofs
1e Mitr. Cie.
2e Mitr. Cie.
3e Mitr. Cie.
Mortier Cie.