Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indie 1945-1950
Aantal pagina's: 63
Niet gebonden
Geillustreerd met foto's en een landkaart van Java
Overzicht van gewonden en gesneuvelden

Samengesteld door Res. Ritmeester J.M.P. de Joncheere en dpl. Wachtmeester J.M.J.G. Balendong

Inleiding door Kolonel M.P.J.H.Paulissen,
Brigade commandant
Voorwoord door Kapitein KNIL K.B.A.Blom, Eskadrons-commandant