Het Vergeten Leger
Nederlandsch indie 1945-1950
Aantal pagina's: 176
Gebonden
Geïllustreerd met foto's
Overzicht van gestorven en gesneuvelden
Lijst met personalia en belangrijke data
Statistieken (In het gedenkboek werden in totaal  ruim 1500 pagina's verwerkt)

Verantwoording door de samensatellers
Ter Herinnering door Overste A. Plaisier,
Oud-Bataljonscommandant