Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indie 1945-1950
Aantal pagina's: 55
In ringband
Geillustreerd met foto's en een enkele tekening
In memoriam voor gesneuvelde
Voorzien van naamlijst
Voorzien van pagina's t.b.v. eigen foto's

Voorwoord van Generaal-Majoor P. Scholten, Troepencommandant Noord-Sumatra