Het Depot
Nederlandsch Indie 1945-1950
Aantal pagina's: 42
Samensteller: F.P.A. Wilming
Geillustreerd met 172 foto's en een enkele tekening
(het gedenkboek wil de geschiedenis van het bataljon in foto's weergeven)
Vermelding van gestorven en gesneuvelde militairen

Voorwoord van res. Majoor J.B. Platenburg,
Commandant 4 - 4 R.I.