Het Depot
Nederlandsch indie 1945-1950
Aantal pagina's: 335
Gebonden
Geillustreerd met foto's, tekeningen en v.v. overzichtskaart van West-Java
Overzicht van gesneuvelden en overleden militairen
Voorzien van aanhangsel met namen, rangen en adressen van leden van dit onderdeel

Ter inleiding van Luit-Kolonel J.A.G. de Leeuw,
commandant 412e Bataljon Garderegiment Prinses Irene
Voorwword van de redactie