Het Depot
Nederlandsch Indie 1945-1950
Aantal pagina's: 151
Gebonden
Geillustreerd met foto's
Met vermelding van gestorven en gesneuvelde militairen
Voorzien van naam-, rang- en adressenlijst

Voorwoord van de Bataljonscommandant