Het Depot
Nederlandsch Indie 1945-1950
Aantal pagina's: 81
Niet gebonden
Geillustreerd met (veel) foto's
Foto-vermelding van gesneuvelden

Ten geleide van Luitenant Kolonel D. Coumou
Korpscommandant