Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indie 1945-1950
Met stofomslag     Zonder stofomslag
 
Aantal pagina's: 511
Gebonden
Geillustreerd met foto's en tekeningen
Vermelding (met foto) van gestorven en gesneuvelde militairen
 
Ter inleiding door Generaal-majoor Baay, Terr. tevens Troepencommando Oost-Java
Voorwoord door Kolonel Infanterie KNIL Paulissen