Het Depot
Nederlandsch Indie 1945-1950
Aantal pagina's: 208
Gebonden
Geillustreerd met foto's
Vermelding van overleden en gesneuvelde militairen
Voorzien van kaart van inzet gebied (Oostkust van Sumatra) en een kaart van 'enkele belangrijke militaire gebeurtenissen in het actie gebied 5-10 R.I.'.

Voorwoord van Generaal-Majoor KNIL P. Scholten