Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Aantal pagina's: 75
Linnen rug, niet gebonden
Geillustreerd met tekeningen
Betreft een chronologisch overzicht van de geschiedenis van 7 VA vanaf 8 april 1946 tot aan 8 september 1949
Voorzien van: verlieslijst
  appellijst
  overzicht van verschoten munitie
        overzichtskaart inzetgebied Noord-Sumatra

Voorwoord van Generaal Majoor KNIL P. Scholten
Inleiding van majoor G.D. van Manen, commandant 7e Afd VA

7e Afd V.A.