Het Depot
Nederlandsch Indie 1945-1950
Aantal pagina's 56
Niet gebonden
Voorzien van foto's

Jubileumuitgave van het 3e Bataljon ter gelegenheid van het 119-jarig bestaan van het Garderegiment Jagers.
Juli 1948

Redactie: 2e Lt J. van Geemert en Jager C. Sipkes