Het Depot
Nederlandsch Indie 1945-1950
Aantal pagina's: 266
Gebonden
Geillustreerd met foto's, kaarten en tekeningen
Voorzien aan aanbiedings-oorkonde (zie foto)
Voorzien van lijst van onderdelen
Met lijst van militairen begraven op de militaire begraafplaats van Semerang

Voorwoord namens de redaktie

Boek zonder stof-kaft.