Het Depot
Nederlandsch Indie 1945-1950
Aantal pagina's 289
Gebonden
Geillustreerd met foto's en tekeningen
Met overzicht van gesneuvelde en gestorven militairen.

Ten geleide door Generaal-Majoor Baay, oud Territoriaal tevens Troepencommandant van Oost-Java
Voorwoord van Majoor Hollertt, oud Eskadronscommandant