Het Depot
Nederlandsch Indie 1945-1950
Aantal pagina´s: 88
In ringband
Rijk geillustreerd met foto´s en tekeningen
Voorzien van appellijst

Voorwoord van de redactie