Het Depot
Nederlandsch Indie 1945-1950
Aantal pagina's: 112
Gebonden
Geillustreerd met een aantal foto's
Voorzien van lijst van gesneuvelden

Voorwoord van Luitenant-Kolonel J.A.J. Elders,
Oud Divisie Genie Commandant
Inleiding van J.C. Waterreus,
Oud Compagnies Commandant 6e Genie Veldcie

nb
'AWAS' is Maleis voor voorzichtig, oplettend