Het Depot
Nederlandsch Indie 1945-1950
Aantal pagina's: 47
Geillustreerd met foto's en tekeningen
Overzicht van gesneuvelden en overleden militairen

Voorwoord van de samenstellers