Het Depot
Nederlandsch Indie 1945-1950
Aantal pagina's: 127
Ongebonden (geniet).
Geillustreerd met foto's en tekeningen.
Voorzien van 'handige tips' zoals reperatie kleding en schoeisel en inlevering van oorlogsbuit. (Vademecum latijn voor beknopte handleiding, naslagwerk)
Overzicht gestorven en gesneuvelde militairen.

Uitgegeven ter gelegenheid van 't tweejarig bestaan Padang maart 1948