Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Hoofdkwartier
Grote Oost/Borneo
Uitvoering:
Alleen de metalen dienstverstrekking (A)

Ingevoerd: besch. Clg. 283/GS/35 d.d. 11-07-1946

De betekenis van het embleem wordt op logische wijze weergegeven door het goedgekozen monogram omgeven door de nationale kleuren.

Voor dit grote gebied was een afzonderlijk hoofdkwartier ingesteld dat gevestigd was te Makassar (Celebes). Hieronder ressorteerde het Territorium Oost-Indonesië, bestaande uit Celebes, de Molukken, en de Kleine Soenda-eilanden (Bali-Lombok-Soembawa-Flores-Timor) als het Territoriale Commando Nieuw-Guinea. Op 15 mei 1947 werd het Territoriaal tevens Troepencommando Nieuw-Guinea hiervan afgesplitst.