Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Uitvoeringen:
A - D

Nooit officieel ingevoerd

Blauw/wit zijn de voor-oorlogse kleuren van de KNIL artillerie

Omdat de drie afdelingen van het 1e R.M.A. KNIL geheel los van elkaar optraden ontstond de behoefte aan afzonderlijke onderscheidingstekens. In principe was een dergelijke invoering niet juist omdat er reeds een regiments-embleem bestond die de drie afdelingen omvatte.
Als gevolg van een voor-oorlogse bepaling werden bij het KNIL en de KL de regimenten en hoger voorzien van arabische nummering, de bataljons afdelingen en eskadrons van romeinse nummering. Bij de KL verviel dit systeem in 1947, bij het KNIL bleef het gehandhaafd.
Ie Afdeling
1e Regiment
Mobiele
Artillerie

KNIL