Uitvoeringen:
A - C - D - E - F

Ingevoerd: beschikking Clg. 7492/GS/35 d.d. 11-11-1946 maar reeds op 05-11-1946 uitgereikt aan de troep.

De hoorn is het korpsonderscheidingsteken voor de infanterie van het KNIL (voortgekomen uit het feit dat de eerste troepen van het Indische Leger in 1825  Jagers waren).

Voortgekomen uit in Australie geformeerde 1e Bataljon KNIL (niet Bat 1 uit Thailand, zie Inf. X)

15-11-'44: opheffing 1e Bat en oprichting Inf. 1
30-08-'45: indeling 6 en 8 Cie (opger. in Tarakan)
04-10-'45: landing te Batavia van Staf en 1 Cie van Balikpapan en 2, 6 en 8 Cie van Tarakan.
05-10-'45: aankomst 5 Cie (in Australie opgeleide NI OVW'ers)
08-03-'48: opheffing in kader van aflossing en demobilisatie

26-05-'48: heroprichting als 1e Bataljon Infanterie
Slagorde: Batstaf; Stcie; Ostcie; 1e Cie ; 2e Cie; 3e Cie (ex 3-11 RI, allen KNIL) 4e Cie (ex Inf. VIII en ex KNIL Palembang)
In februari 1949 werden toegevoegd: 5e Cie (ex 4-Inf XXII), 6e Cie (ex 3-Inf XII), 7e Cie (ex 2-Inf XXII) en twee Pel ex 4-Inf XV.
6-Inf I en 7-Inf I opereerden buiten Bataljonsverband onder bevel C-W Brigade en C-V Brigade

Trad op onder V en W Brigade onder TTC Midden-Java

Commandanten:
Luit.-Kol. P.G. Koopmans 1946-1949
Luit.-Kol. C. de Jong 1949-1950

Omgekomen:
41 man.
Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Infanterie I

De Matjans 
Een soldaat van het bataljon met op z'n linkermouw het bataljons embleem. Soldaten van Inf-I hadden de bijnaam 'de Matjans' (de Tijgers) vanwege hun camouflage pakken.