Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Uitvoeringen:
A - B - C - D

Ingevoerd bij beschikking Clg. 7492/GS/35 d.d. 11-11-1946

Het gevleugelde zwaard symboliseert een vliegensvlug, krachtig optreden, Infanterie II was bij de invoering van het embleem namelijk als divisie-reserve toegevoegd aan de B-Divisie
Ontwerper van het embleem was Kapitein KNIL Bouma.
Infanterie II KNIL
30-08-'45: oprichting 9 en 11 Cie Balikpapan
30-08-'45: oprichting 5 Cie te Darley camp Australie
05-10-'45: oprichting bataljon Breemouer (uit 5, 9 en 11 Cie)
16-10-'45: naamswijziging naar Inf II
01-11-'45: oprichting 16 Cie te Batavia (over naar Inf II)
14-11-'45: oprichting 20 Cie te Batavia (over naar Inf II)
14-02-'48: ontbonden in het kader van demobilisatie en recuperatieverlof KNIL personeel.
08-07-'48: heroprichting te Cheribon

Slagorde: Batstaf, Stcie, 1e , 2e, 3e, 4e en 5e Cie
09-05-'49: oprichting 6e Tircie en ingepast bij Inf II

Reorganisatie in opdracht Terr.tvs TC Midden Sumatra (12-09-'49):
5-Inf II opgeheven, materieel en personeel verdeeld over 2- en 4-Inf II
6-Inf II hernoemd 5-Inf II, versterkt met matarieel en personeel van voormalig Bewpel 19 te Padang