Het Depot
Nederlandsch Indie 1945-1950
Aantal pagina's: 79
Niet gebonden
Geillustreerd met foto's

Ten geleide van Luitenant-Kolonel D. Blanken,
Commandant
Voorwoord van Kolonel J.A.W. Uylenberg,
C-2 Inf Brig Groep