Overzicht
rangonderscheidingstekens
KL
Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Bij Ministeriële Beschikking van 19 juni 1940 nr 17 werd voor de in Engeland gelegerde troepen een nieuw kledingvoorschrift vastgesteld. Hierin werd o.a. bepaald dat door de Nederlandse militairen behorende tot de Koninklijke landmacht in Engelandde Britse uniform gedragen zou worden, en werden er ook nieuwe rangonderscheidingstekenen vastgesteld.De officiersrangen bleven gelijk aan die welke werden gedragen tot mei 1940 in Nederland. Het enige verschil bestond daarin dat op de jas-DT (Nederlandse benaming vanaf november 1946 voor de 'Service Dress') de rangonderscheidingstekenen nu op een vijfhoekige pat werden geplaatst en de balken en sterren een kleinere vorm kregen.

De rangonderscheidingstekenen in de tropen werden door officieren en adjudant-onderofficieren op de schouderbedekking gedragen, veelal in de vorm van een schuifpassant. Voor de overige gegradueerden dienden de chevrons rechtstreeks op de mouw te worden gedragen echter meestal droeg men deze ook als passant op de schouderbedekking (hetgeen dus formeel niet was toegestaan).
Chevrons voor op de mouw van een:

Soldaat 1


Korporaal

Sergeant
Soldaat der 1e klasse
(v.v. LVT-wing)
Korporaal
Korporaal der 1e klasse
Sergeant
Sergeant-majoor Sergeant-majoor
op passant en v.v. Nederlandse kroon als los embleem t.b.v. het VT, v.v.
      Britse Kroon ('King's Crown')
Sergeant-majoor
Fraaie uitvoering in koper, v.v. Nederlandse kroon
Op de onderarm van beide mouwen, 16 cm van de onderkant van de mouw werd door de sergeant-majoor/opperwachtmeester een kroon gdragen, omgeven door een lauwerkrans. Deze komt zowel in gedrukte vorm als in een messing uitvoering. Voor het (zomer/) tropen tenue kon de metalen kroon ook d.m.v. een (leren) riempje aan de pols gedragen worden.
Adjudant onder-officier
6e Regiment Infanterie
Kornet
Tweede luitenant
Technische troepen
Eerste luitenant
Regiment Jagers
Luitenant Blonk, I Jagers, OVW
Kapitein
Aan- en afvoertroepen
Officier van Gezondheid 1e Klasse
Majoor
Huzaren van Boreel
Majoor cav. H.J. Hollert
C. 3-2 HvB
Oost-Java
Veldprediker in de rang van majoor
Luitenant-kolonel
der artillerie
Kolonel

Ooit toebehorend aan de kolonel
Jonkheer mr M.L. van der Wijck
C. 4e Inf Brigade
Oost-Java
Generaal-majoor

Ooit toebehorend aan de generaal Durst Britt
(uit de voormalige collectie Cats)
Schuifpassanten voor op de schouder van een:
Volgende pagina
Bron: 'Uniformen en emblemen van de Koninklijke Landmacht vanaf 1912' door M. Talens
Klik hier voor meer info inzake de sergeant-majoor kroon