Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indie 1945-1950
Alleen deze (A) uitvoering

Ingevoerd bij besch. Clg 4478/GS/35 d.d. 30-08-1947

Barisan Tjakra Madoera waren Madoerese hulptroepen reeds opgericht in de 19e eeuw (12 februari 1831). De na-oorlogse BTM werd opgericht op 15 augustus 1947 en bestond uit 2 bataljons, elk 3 cien groot. Commandant was de majoor KNIL Doedens, opgevolgd door majoor KNIL Kuiper, deze weer opgevolgd door majoor KNIL De Jongh Swemer.
Op 5 april 1950 zijn 710 man van de BTM te Sumenep overgegaan naar de APRIS
Korps
Barisan Tjakra Madoera