De Negara Pasoendan (In het Indonesische en Soendanees: Negara Pasundan) was een in 1948 door Nederland gevormde federale staat (Negara Bagian) binnen de Verenigde Staten van Indonesië met Bandoeng als hoofdstad. Deze staat was gelegen in het westelijke deel van de Indonesische eiland Java als onderdeel van een poging om de kolonie Nederlands-Indië te herstellen tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Het was vergelijkbaar met het geografische gebied nu door de huidige provincie West-Java en Banten.
Op 4 mei 1947 proclameerde de Partai Rajat Pasoendan (PRP) te Bandoeng een van de Republiek Indonesië vrije staat, een Pasoendan Republiek (Indonesisch: Republik Pasundan of Soendanese Republiek), die samenwerking met Nederland voor ogen had. Die dag had op de aloen-aloen te Bandoeng een massavergadering plaats van de PRP welke ten doel had op te komen voor een positie van de Soendalanden als afzonderlijke staat binnen het federatieve verband van de toekomstige Verenigde Staten van Indonesië. De vergadering werd bijgewoond door de "president van de Negara Pasoendan" , RAAMM Soeria Kartalegawa en de kabinetsinformateur mr. Koestomo die de vergadering toesprak. Een jaar later werd die staat weer ontbonden.
Op 26 februari 1948 werd de Staat van West-Java opgericht, die 2 maanden later op 24 april 1948 werd omgedoopt tot de federale Deelstaat “Negara Pasoendan (Soendanese Staat)”. Op 1 april 1948 vloog voormalig lid van de Volksraad en Oud-Regent van Bandoeng RAA Wiranatakoesoema (in Indonesisch Raden Adipati Aria Muharam Wiranatakusumah), die pas tot staatshoofd van Pasoendan was verkozen, van Djokjakarta naar Bandoeng. Aangezien zijn gezondheid te wensen overliet, ging in- en uitstappen nogal moeizaam. Na een officiële verwelkoming op het vliegveld Andir te Bandoeng en de autotocht naar zijn huis, gaf het nieuwe staatshoofd uiting aan zijn vreugde over de terugkeer te midden van zijn familie en bij zijn volk. Deze federale staat duurde tot 11 maart 1950 toen de staat door President Soekarno werd ontbonden en een deel van de Republiek Indonesië werd, met de naam van de provincie West-Java.

Onder Nederlands bewind gedragen emblemen van de Staatspolitie van de Negara Pasoendan,
vermoedelijk gedragen in 1949-1950
(Collectie F.Wilschut )

Bij een federale staat hoort ook een eigen staatspolitie. Het embleem van de staatspolitie van de Negara Pasoendan werd gepubliceerd in het Berita-Negara Pasundan 1949 No. 15. Het werd bevestigd in het midden van de platte pet op een zwarte band. Het embleem bestaat uit een kudjang op een schild, takken van de waringin-boom en oren van rijst. Een kudjang is een traditioneel Soendanees mesje dat in de regio voornamelijk wordt gebruikt in de landbouw. Het embleem was geborduurd of vervaardigd van verguld metaal.

Alle aanvullende info mbt dit embleem is welkom !


Gehanteerde bronnen:
http://www.hubert-herald.nl/IndoJawaB.htm
Wikipedia


Politie van de Federale Staat “Negara Pasoendan”
(24 April 1948 – 11 Maart 1950)

Samensteller F.Wilschut
Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
NEGARA
PASOENDAN